Sorah Al-Fateh

Sorah Al-Baqra Ayat 21-23

Sorah Al-Baqra Ayat 44-46

Sorah Al-Baqra Ayat 152-155

Sorah Al-Imran Ayat 110

Sorah Al-Imran Ayat 133-134

Sorah Nisa Ayat 36

Sorah Noor Ayat 35

Sorah Furqan Ayat 63-66

Sorah Furqan Ayat 66-70

Sorah Ad-Duha

Sorah Maryam Ayat 27-30

Sorah Namal Ayat 88-93